Firmowe przedszkole

Firma: NIVEA Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2010

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Przedszkole utworzono w odpowiedzi na sygnały pracowników, którzy mieli kłopot z pogodzeniem obowiązków zawodowych i rodzicielskich.