Equal-Salary

Firma: Philip Morris Polska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Firmie Philip Morris Polska zależało na sprawdzeniu i potwierdzeniu przez zewnętrzne i niezależne organizacje równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn, otrzymywanych w firmie za tę samą pracę, ale także możliwości rozwoju, szkoleń czy awansów. Zdobycie certyfikatu szwajcarskiej fundacji non profit Equal-Salary wiązało się z audytem praktyk dotyczących równości wynagrodzeń oraz zapewnieniem równych szans rozwojowych oraz dostepu do szkoleń i awansów wszystkim pracownikom niezależnie od płci. Audyt ma być powtarzany regularnie.