EKO-Zdrowie

Firma: KGHM Polska Miedź

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2014

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

KGHM Polska Miedź pod szyldem EKO-Zdrowie od początku 2014 r. promuje działania proekologiczne i prozdrowotne. Priorytetami programu są ochrona środowiska oraz profilaktyka zdrowotna i aktywny styl życia wśród mieszkańców Zagłębia Miedziowego. W ramach tej inicjatywy KGHM zachęca do brania udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych i badaniach medycznych, promuje profilaktykę zdrowotną oraz organizuje imprezy sportowo-rekreacyjne.