Edukacja cyfrowa w małych miastach i wsiach w Polsce

Firma: Orange Polska – Fundacja Orange

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2012-2019

Organizacja nominująca: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Pracownie Orange zostały założone w 100 małych miejscowościach, aby ułatwić ich mieszkańcom dostęp do informacji, wiedzy i technologii. Świetlice są otwarte dla wszystkich, nie tylko jako miejsce rozwijania kompetencji cyfrowych, ale także jako przestrzeń spotkań, integracji, kursów i wydarzeń. Pracownie zostały wyposażone w komputery, bezpłatny internet, telewizory, drukarki ze skanerami i konsole do gier oraz meble. Wiele z nich stało się czymś więcej niż „kafejką internetową” i jest dzisiaj ważnym centrum aktywizacji lokalnej społeczności. Do dyspozycji liderów Pracowni Orange została oddana platforma wymiany wiedzy. Pracownie Orange dostępne są dla łącznej liczby ponad 900 tys. ludzi. Otwarte min. 5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie.