Dziecko i świat za pan brat

Firma: Janssen-Cilag Polska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2010

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Celem programu było budowanie trwałego zainteresowania tematyką nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz stworzenie narzędzi postępowania z dziećmi chorymi na ADHD. W ramach programu prezentowane są uznane i skuteczne metody diagnostyki i leczenia ADHD przy wsparciu autorytetów ze świata psychiatrii, neurologii dziecięcej i psychologii, a także praktyków w dziedzinie nauczania dzieci z ADHD. W 2010 r. zrealizowano w miastach wojewódzkich 9 warsztatów dla pedagogów i psychologów szkolnych, w których wzięło udział 287 osób ze 163 placówek. Uczestnicy reprezentowali 10 typów placówek. Dla szkół i instytucji stworzono materiały edukacyjne. Łącznie powstało 113 publikacji. Projekt został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Uzupełnieniem projektu był portal internetowy adhdonline.pl.