Działania na rzecz pracowników

Firma: Fiat Chrysler Automobiles

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 1993

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od 1993 r. FCA oferuje swoim pracownikom szeroką gamę specjalistycznych usług medycznych, wykraczających daleko poza obligatoryjne badania okresowe przewidziane przepisami prawa. Z inicjatywy FCA powstały na terenie zakładów produkcyjnych w Tychach oraz w Bielsku-Białej dwa Centra Zdrowia, które zapewniają pracownikom opiekę medyczną w miejscu pracy, obsługiwaną przez liczną kadrę medyczną.