Działania na rzecz pracowników

Firma: Fiat Chrysler Automobiles

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 1995

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od 1995 r. działa Centrum Rekreacji i Kultury. Pracownicy spółek FCA w Polsce oraz ich rodziny od wielu lat korzystają z działalności prowadzonej przez działające przy FCA Poland Centrum Rekreacji i Kultury, które umożliwia pracownikom i ich rodzinom czynny wypoczynek, uprawianie różnych dyscyplin sportowych oraz udział w licznych imprezach kulturalnych. Aktualnie do CRiK należy 7 300 członków zrzeszonych w 26 sekcjach.