Działania na rzecz dzieci pracowników

Firma: Fiat Chrysler Automobiles

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 1993

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od 1993 r. FCA organizuje dla spółek Grupy FCA kolonie letnie dla dzieci ich pracowników. Wielkość dofinansowania zależna jest od liczby posiadanych przez pracownika dzieci w wieku do 18 lat i wynosi od 50 do 85% kosztów. Część miejsc kolonijnych przeznaczona jest dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bielsku-Białej, Tychach i Orzeszu. Pracownicy spółek FCA mogą również uzyskać dofinansowanie tzw. zielonych szkół i turnusów rehabilitacyjnych. Przed świętami Bożego Narodzenia dzieci pracowników spółek Grupy FCA obdarowywane są atrakcyjnymi prezentami świątecznymi oraz słodyczami.