Działalność na rzecz społeczności

Firma: „SPOŁEM” Poznańska Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2010

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Spółdzielnia sprawuje opiekę nad spółdzielniami uczniowskimi w 3 szkołach specjalnych, w których młodzież prowadzi sklepiki uczniowskie. Aktywność kształtuje w młodych umiejętności współdziałania, zarządzania wypracowanym zyskiem, kreowania własnego wizerunku. Zajęcia uczą prowadzenia działalności gospodarczej i radzenia sobie w przyszłym życiu zawodowym. Spółdzielnia organizuje też konkursy o tematyce społecznej związanej z wychowaniem obywatelskim. Spółdzielnia prowadzi 2 koła seniora spółdzielcy, w ramach których organizowane są prelekcje o tematyce zgodnej z potrzebami tej grupy wiekowej, pokazy kulinarne oraz uroczyste spotkania. W przedsięwzięciach uczestniczy w sumie 100 osób. Spółdzielnia udziela w sposób zorganizowany i systematyczny pomocy rzeczowej oraz finansowej, współpracując z organizacjami, m.in. z Caritasem, Polskim Czerwonym Krzyżem, Monarem, Kołem Niewidomych, osiedlowymi domami kultury. Systematycznie udostępnia także swoje placówki handlowe w celu przeprowadzania charytatywnych akcji pomocowych.