Działalność Fundacji ,,My kochamy Pabianice”

Firma: Aflofarm Farmacja Polska

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fundacja „My Kochamy Pabianice” została założona w 2011 r. Jej misją jest służba i pomoc w realizacji oczekiwań mieszkańców Pabianic. Fundacja realizuje projekty, których celem jest pomoc w organizacji imprez kulturalnych i sportowych, ochrona zabytków i pielęgnowanie zieleni w miejscach publicznych. Od początku działalności, fundacja zrealizowała prawie 100 projektów, aktywnie przyczyniając się do rozwoju Pabianic. Do najważniejszych działań fundacji w 2018 r. należy m.in: Przekazanie łóżek o wartości 140 tys. zł na rzecz Pabianickiego Centrum Rehabilitacji, zakup defibrylatora na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach, wsparcie finansowe miejskiego muzeum, darowizna na działalność statutową Rejonowego Klubu Honorowych Dawców Krwi w Pabianicach oraz wspieranie imprez o charakterze kulturalnym i sportowym.