Dostrzegamy innych Ludzi

Firma: DHL Express

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2006

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W ramach programu wolontariatu pracowniczego „Dostrzegamy innych Ludzi” firma DHL przeznacza środki pieniężne na realizację autorskich projektów zgłoszonych przez pracowników. Celem projektu „Dostrzegamy innych Ludzi” jest przede wszystkim zachęcanie pracowników do pracy wolontariackiej na rzecz społeczności lokalnych, w których pracownicy mieszkają i pracują. Program daje możliwość rozwoju zainteresowań pracowników, którzy mogą realizować swoje pasje, jednocześnie integrując się wokół słusznej sprawy.