Dębicka Dziesiątka

Firma: Tikkurila

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2014-2019

Organizacja nominująca: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Bieg ulicami miasta Dębica na dystansie 10 km. Założeniem Dębickiej Dziesiątki z Tikkurila – już od pierwszej edycji – jest propagowanie ruchu na świeżym powietrzu oraz zachęcenie mieszkańców regionu do szeroko rozumianej aktywności sportowej. Rodzice wspierający swoje pociechy podczas Tikkurila Minimaratonu (biegi dla dzieci), przyjaciele i bliscy kibicujący startującym zawodnikom, wspólne przekraczanie mety – to obrazki, które na stałe wpisały się w krajobraz zawodów. Co roku w biegu, w różnych kategoriach, bierze udział ponad 500 uczestników, wśród nich także zawodnicy na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo, najmłodsi uczestnicy zachęcani są do wspólnej zabawy oraz integracji w przygotowanej specjalnie dla nich strefie zabaw. Bieg na stałe wpisał się w kalendarz dębickich wydarzeń.