Czyste środowisko – komfort na co dzień – Metsä Tissue

Firma: Metsä Tissue

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2004

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Celem programu „Czyste środowisko komfort, na co dzień”, jest pogłębianie świadomości ekologicznej wśród lokalnej społeczności, a w szczególności wśród dzieci, poprzez edukację ekologiczną. Program edukacyjny dotyczy zagospodarowania odpadów i rozsądnego gospodarowania zasobami przyrody, a także podkreśla wpływ stanu środowiska naturalnego na zdrowie człowieka. Program ma dodatkowo wspierać działania administracji lokalnej w zakresie wdrażania programów gospodarki odpadami i edukacji ekologicznej.