Czy my, Polacy mamy coś wspólnego? Nie widać, bo to powietrze

Firma: ING Bank Śląski

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zimą w 2018 r. I NG Bank Śląski rozpoczął kampanię „Czy my, Polacy mamy coś wspólnego? Nie widzę, bo to powietrze”, która zachęcałą do proaktywnej postawy na rzecz czystego powietrza. Bank do propozycji produktowej wprowadził ofertę finansowania produktów i rozwiązań energoszczędnych, rezygnując z prowizji. ING zorganizowało w Krakowie wystawę Smog Free Tower. Głównym narzędziem kampanii medialnej było wideo z przykładami działań na rzecz czystego powietrza. Platformą komunikacji w internecie była akcja #moje powietrze.