Ciepło dla Pragi

Firma: Grupa Veolia w Polsce

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2018

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Program Ciepło dla Pragi Fundacji Veolia Polska i Centrum UNEP/ GRID-Warszawa zakłada edukację środowiskową dzieci i młodzieży w zakresie efektywności. Służyć mają temu edukacja na rzecz zrównoważonych miast przyszłości, w tym scenariusz zajęć warsztatowych dotyczących efektywności energetycznej i jakości powietrza w miastach oraz kształtowania przestrzeni miejskiej, serwis internetowy, gra komputerowa Ecocraft (ekologiczna odsłona gry Minecraft©) oraz konsultacje społeczne.