Bezpłatne staże dla niepełnosprawnych

Firma: Bank BISE

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2004

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W 2004 r. Bank BISE w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, jedną z organizacji pozarządowych zajmującej się problemami osób niepełnosprawnych, zorganizował cykl jednomiesięcznych, bezpłatnych staży dla osób niepełnosprawnych. W roku 2004 skorzystało z nich osiem osób szkolonych w Dziale Handlowym, Dziale Księgowości i Zespole Marketingu. Były wśród nich osoby na wózkach, chore na karłowatość, głuche, cierpiące na padaczkę i niedowład górnych kończyn. Każdy z kandydatów na stażystów przechodził normalny cykl rekrutacyjny pisał list motywacyjny i CV.