Bezpieczny Start

Firma: PwC

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2010

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

„Bezpieczny Start” umożliwia zdobywanie doświadczeń zawodowych młodzieży, której start życiowy jest utrudniony. Polega na organizowaniu płatnych staży w firmach, głównie będących klientami firmy PwC. W 2010 r. program miał charakter pilotażowy. Adresowany był do młodzieży z instytucji opieki zastępczej – podopiecznych Fundacji Robinsona Crusoe. Wynagrodzenia za staże zostały wypłacone ze specjalnego funduszu Fundacji PwC. Staże miały formę intensywnych szkoleń zawodowych. Każdy staż był przeprowadzony na zasadzie ścisłej współpracy FRC z opiekunem stażu z firmy biorącej udział w programie – mentorem stażu. Mentor przeszedł szkolenie dot. zasad programu, opracował plan stażu, przydzielił uczestnikowi zadania i sprawował nadzór nad ich realizacją. Na zakończenie mentor wspólnie z FRC przygotował pisemną opinię na temat odbytego stażu. W ramach pilotażu zorganizowanych zostało 17 staży w 11 firmach i instytucjach.