Bezpieczny Mieszkaniec

Firma: Górnośląska Spółka Gazownictwa

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2009

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Górnośląska Spółka Gazownictwa wspólnie z firmą Vattenfall w 2008 r. prowadziła program „Bezpieczny Mieszkaniec”, który miał na celu promocję bezpiecznego użytkowania gazu i energii elektrycznej oraz walkę z ich kradzieżą. Zadaniem akcji było również uświadomienie wszystkim mieszkańcom, służbom prewencyjnym oraz właścicielom i zarządcom budynków zagrożeń wynikających z nielegalnych podłączeń oraz kradzieży infrastruktury gazowej i elektrycznej. W ramach programu uruchomiony został całodobowy „telefon bezpieczeństwa”. Przeprowadzono cykl bezpłatnych szkoleń dla 200 przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i służb bezpieczeństwa, które włączyły się do akcji. Opracowano również specjalny informator dla służb prewencyjnych.