Bezpieczny Kierowca

Firma: Toyota Motor Manufacturing Poland

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2008

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Z uwagi na priorytety w prowadzonej przez siebie działalności oraz lokalizację zakładu Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu, rejonie niebezpiecznym dla kierowców, pełnym krętych dróg, w którym okres zimy jest szczególnie długi, firma od 2006 r. (w tym w 2008 r.) wspierała finansowo i merytorycznie akcję Bezpieczny Kierowca, organizowaną przez Wałbrzyską Akademię Bezpiecznej Jazdy. Akcji towarzyszyła medialna kampania społeczna promująca bezpieczną i ekologiczną jazdę oraz szkolenia na symulatorach w centrach handlowych. W roku 2008 do programu zgłosiło się 400 osób. Pełne szkolenie przeszło 100 osób, a 2100 skorzystało ze szkolenia z zakresu bezpiecznej i/lub ekologicznej jazdy na symulatorze.