Bezdomność samotnych matek

Firma: J.W. Construction

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2004

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fundacja Nadzieja i Przyszłość stworzona przez J.W. Construction Holding S.A. 5 sierpnia 2004 r. podpisała porozumienie ze Stowarzyszeniem MONAR. Jego celem było wsparcie samotnych matek – podopiecznych Monaru – w wychodzeniu z bezdomności. Współpraca obu stron polegała m.in. na: aktywizacji zawodowej osób bezdomnych i bezrobotnych, organizowaniu miejsc pracy dla wskazanych przez Monar osób potrzebujących wsparcia, zapewnieniu warunków do odbywania praktyk zawodowych i zdobywania nowych kwalifikacji, kreowaniu nowych rozwiązań umożliwiających osobom bezdomnym i bezrobotnym powrót do aktywności społecznej. W roku 2004 pierwszych 15 matek samotnie wychowujących dzieci, podopiecznych MONARU, zostało zatrudnionych przy sprzątaniu nowo wybudowanych mieszkań.