Barometr Zdrowych Domów

Firma: Grupa Velux

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2016

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Ogólnoeuropejski raport, powstały z inicjatywy Grupy VELUX, którego celem jest opisanie zależności między warunkami mieszkaniowymi a zdrowiem ludzi, a także towarzysząca kampania komunikacyjna. Pokazuje jak duży wpływ mają budynki na zdrowie Europejczyków, w tym również Polaków. Raport uświadamia jak duże koszty dla społeczeństwa wynikają z życia w złych warunkach domowych, a także wskazuje na szanse zmiany sytuacji dzięki poprawie tempa modernizacji budynków w Polsce i Europie. Barometr opiera się na danych z różnych źródeł: bazy danych Eurostat EU-SILC, gromadzącej wyniki „Europejskiego badania warunków życia ludności”, obejmującego ponad 250 tys. dorosłych Europejczyków, analizy ponad 200 publikacji naukowych, a także analizy danych OECD. Swój wkład merytoryczny do raportu wnieśli również polscy eksperci. Dotychczas ukazały się cztery edycje raportu.