Bądź odpowiedzialny w naturze – posadź drzewo z Tikkurila!

Firma: Tikkurila

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2014-2019

Organizacja nominująca: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

Projekt jest jednym z działań firmy na rzecz środowiska naturalnego, którego celem jest budowanie świadomości ekologicznej oraz propagowanie szeroko rozumianej troski o otoczenie. Program realizowany jest przez Tikkurila, we współpracy z Nadleśnictwem Dębica, od 2014 r. W projekcie – w zależności od edycji – biorą udział przedstawiciele społeczności lokalnej, członkowie różnych organizacji i stowarzyszeń, wolontariusze, jak również pracownicy Tikkurila wraz z rodzinami oraz dzieci i młodzież ze szkół z Dębicy i okolicznych miejscowości. Uczestnikom akcji zapewniane są sadzonki oraz wszystkie narzędzia niezbędne do sadzenia drzew, jak również pamiątkowe koszulki. Po wspólnym sadzeniu drzew, firma zaprasza wszystkich na integrację przy ognisku. W ciągu 6. edycji posadzono 30 tys. drzew.