Akademia e-Seniora

Firma: UPC Polska

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2009

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Akademia e-Seniora to program edukacji internetowej dla osób 50+, mający na celu walkę z wykluczeniem technologicznym tej grupy, poprzez przekazywanie umiejętności pozwalających na korzystanie z komputera i dostępu do Internetu. Szesnastogodzinne kursy odbyły się w edycji wiosennej i jesiennej. W 2009 r. uczestniczyło w nich ok. 1100 seniorów w 9 miastach Polski, w 10 pracowniach komputerowych z dostępem do szerokopasmowego Internetu, z których absolwenci mogą korzystać bezpłatnie także po zakończeniu kursu. UPC zachęcało również młodych ludzi do dzielenia się wiedzą z dziedziny nowych technologii z osobami starszymi poprzez włączenie się w projekt przez-pokolenia.pl, realizowany wspólnie z Onet.pl, FRSI oraz PAFW .