Adamed dla Seniora

Firma: Adamed Pharma

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2017

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Adamed dla Seniora składa się z trzech elementów: 1. Partnerstwo podczas imprez organizowanych dla seniorów – aktywny udział Grupy Adamed w organizacji, wsparcie finansowe kluczowych wydarzeń w Polsce, organizacja stoiska firmowego – porady zdrowotne, strefa bezpłatnych badań lekarskich. Zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnych badań neurologicznych, czy dowiedzieć się jak przebiega proces jaskry oraz zasięgnąć informacji o produktach przeznaczonych dla osób starszych. Uczestnicy otrzymywali ulotki informacyjne o produktach leczniczych, a także otrzymywali informacje jak należy czytać opakowania i ulotki dołączane do leków. 2. Strategiczne partnerstwo Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku – seria wykładów merytorycznych poświęconych zdrowiu dla słuchaczy UTW, artykuły poradnikowe, konkursy. 3.Ogólnopolski konkurs dla organizacji wspierających aktywizację osób starszych, których celem jest wzmocnienie uczestnictwa osób starszych w życiu lokalnych społeczności. Nagrodą było dofinansowanie 3 najlepszych projektów. Spośród blisko 200 zgłoszeń wyłoniono te, których koncepcje w kompleksowy i nieszablonowy sposób odpowiadały na założenia konkursu.