ABC-ekonomii

Firma: ABC-Czepczyński

Zasięg: Projekt lokalny

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2017

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W Polsce pomimo wielu zmian podstaw programowych, wciąż brakuje systemowej edukacji ekonomicznej i finansowej wśród najmłodszych. Edukacja ekonomiczna rozpoczyna się bowiem na etapie szkoły średniej, co w dużej mierze wpływa na niski poziom wiedzy Polaków z zakresu finansów. Wynikające z takiego stanu rzeczy konsekwencje dostrzegł również Artur Czepczyński, z inicjatywy którego powstał projekt ABC-Ekonomii, mający za zadanie zwiększenie świadomości ekonomicznej od najmłodszych lat. Projekt ABC-Ekonomii powstał jako pomysł wsparcia nauczycieli oraz włączenia się firmy rodzinnej w realizacje działań statutowych szkół podstawowych w powiecie międzychodzkim. Po udanej ewaluacji pilotażu został wprowadzony jako propozycja działań realizowanych w formie lekcji o tematyce ekonomicznej i finansowej w całej Polsce. ABC-Ekonomii opiera się na książce Patrycji Krzanowskiej pt. „Świat Pieniądza”, która przekazywana jest do szkół i bibliotek wraz z przygotowanymi przez firmę ABC- Czepczyński materiałami dydaktycznymi. W ich skład wchodzą: scenariusze zajęć lekcyjnych wraz z kartami pracy, kartami informacyjnymi oraz opisem projektu. Projekt realizowany był w partnerstwie z Grupą Nowy Styl, Deloitte Polska, Uniwersytetem Dzieci i Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.