3… 2… 1… Internet! – bezpieczeństwo dzieci w Internecie

Firma: Microsoft

Zasięg: Projekt ogólnopolski

Edycja Raportu FOB (za który rok) lub lata realizacji: 2009

Organizacja nominująca: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

W ścisłej współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Fundacją „Kierowca Bezpieczny”, Microsoft przygotował kampanię bezpieczeństwa internetowego dzieci „3…2…1… Internet!”. Dzięki specjalnie opracowanej prezentacji multimedialnej nawet w słabo zinformatyzowanych szkołach podstawowych można przeprowadzić zajęcia z bezpieczeństwa w sieci. Microsoft, w listopadzie 2009 r., przekazał ponad 14 tys. publicznych szkół podstawowych w Polsce oryginalny egzemplarz curriculum kampanii. Ponadto materiały są dostępne do pobrania w portalu edukacyjnym Partnerstwo dla Przyszłości oraz na stronach wybranych kuratoriów. Konferencje poświęcone e-bezpieczeństwu, zorganizowane przez Microsoft oraz jego partnerów, w 2009 r. zgromadziły ponad 650 nauczycieli, dyrektorów szkół i pedagogów.