Głosowanie – praktyki lokalne

Głosowanie zakończone

Zapraszamy do wyboru dokładnie 30 spośród 90 nominowanych praktyk. Ze względu na wielkość formularza nie rekomendujemy używania do tego urządzeń mobilnych.

Z opisami można zapoznać się klikając „więcej” przy każdej praktyce lub – do czego zachęcamy – poprzez opisy praktyk z pliku pdf.

Wyszukiwanie praktyk po ich nazwie na tej stronie ułatwia opcja „wyszukaj” w przeglądarce internetowej (ctrl + f).

Przesłanie formularza jest możliwe tylko po wypełnieniu danych identyfikacyjnych. Informacja o uczestnikach głosowania (imię, nazwisko, stanowisko, nazwa podmiotu) zostanie upubliczniona wraz z wynikiem rankingu jako lista osób głosujących. Nie będą natomiast upublicznione informacje, jak głosowali poszczególni jurorzy.

Oddanie głosu należy potwierdzić poprzez kliknięcie linku przesyłanego na podany w formularzu adres email. Zebrane adresy email będą przetwarzane tylko na potrzeby przygotowania rankingu i sprawdzania poprawności głosowania.

Niniejsze głosowanie dotyczy praktyk lokalnych. Równolegle trwa głosowanie na praktyki ogólnopolskie.

Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności.

Uprawnione do głosowania są osoby wytypowane przez THINKTANK oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W gronie tym znajdują się eksperci CSR, osoby mające najwyższe stanowisko służbowe w zakresie CSR w firmie. Firmę reprezentuje jeden przedstawiciel. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wytypowania ekspertów z otoczenia biznesowego mających prawo do głosowania. Każdy głos jest tak samo ważny. Lista głosujących będzie weryfikowana przez Organizatorów.

Prosimy o nieudostępnienie linku do platformy z głosowaniem. Osoby mające konflikt interesów (pracujące w firmie realizującej praktykę lub firmach wspierających realizację praktyki, a także powiązane rodzinnie z realizatorami praktyk), proszone są o wyłącznie się z głosowania nad takimi praktykami.